R7
 
Ředitelství silnic a dálnic vydává u příležitosti slavnostního zahájení úseku Vysočany – Droužkovice – Nové Spořice publikaci o komunikaci R7. Tato rychlostní silnice po svém dokončení spojí Prahu s Chomutovem, nová publikace mapuje i úsek silnice I/7 přes Krušné Hory a navazující německou silnici do Chemnitz.
 
 
 
 
 
 
Trasa s popisem

Praha – Slaný – Chomutov

 • Praha – (dálniční křižovatka Praha-Ruzyně R1–R7)
  • návaznost
   • R1: Pražský okruh
   • D1: Brno – Vyškov – (Hulín – Přerov – Lipník n. B.) – Bělotín – (Ostrava – Polsko)
   • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
   • R4: Příbram – (Nová Hospoda I/20)
   • D5: Plzeň – Německo
   • R6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
   • D8: Lovosice – (Ústí n. L. – Německo)
   • R10: Mladá Boleslav – Turnov
   • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení (Praha – Knězeves, čtyřpruhová I/7 zde není rychlostní silnicí)
 • Knězeves – výjezd Knězeves
 • Slaný – výjezd Slaný-jih
 • přerušení (Slaný – Chomutov)
Délka rychlostní silnice
 • 81 km (17 km v provozu, 64 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy
 • max. 31 tis. aut./24 h u Prahy (2005)
 • min. 16 tis. aut./24 h u Slaného (2005)
Kategorie
 • Praha – Makotřasy: R 22,5
 • Makotřasy – Slaný: R 24,5/100
 • Slaný – Chomutov: R 25,5/100

 

Vývoj rychlostní silnice

První kilometry této čtyřpruhové komunikace v Praze nejsou plnohodnotnou rychlostní silnicí, protože zde nesplňuje nutné parametry, a tak Prahu a její mezinárodní letiště spojuje pouze I/7. Skutečná R7 tedy začíná až u Knězevsi a spojuje tak v současnosti Prahu a Slaný. Prvních 8 km do Buštěhradu bylo postaveno ještě v 70. letech, stavba úseku Buštěhrad – Slaný proběhla v 80. letech.

Novinky z R7 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

Ruzyně – Makotřasy

 • délka: 6,000 km
 • kategorie: R 22,5
 • výjezdy: Ruzyně-sever (km 2), Kněževes (km 4), Středokluky (km 6)
 • zprovoznění: 1971

Makotřasy – Buštěhrad

 • délka: 1,500 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Makotřasy (km 8)
 • zprovoznění: 1979

Buštěhrad – Stehelčeves

 • délka: 3,400 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Buštěhrad (km 10)
 • zprovoznění: 1982

Stehelčeves – Brandýsek

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1984

Brandýsek – Knovíz

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1985

Knovíz – MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,880 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1986

MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,650 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Slaný-jih (km 19)
 • zprovoznění: 1989

Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění

 • délka: 16,654 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Slaný-západ, Slaný-sever, Hořešovice
 • předpokládaná realizace: duben 2013 – leden 2017

Jedná se o dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající silnici I/7, jež tvoří poloviční profil budoucí rychlostní silnice. Trasa silnice I/7 bude opuštěna pouze v obchvatu obce Lotuš. Součástí stavby je 15 mostů i doprovodná komunikace v délce 3,15 km. V prosinci 2005 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době probíhá proces prodloužení platnosti stanoviska EIA. Náklady na stavbu jsou plánovány na 3,052 miliardy korun.

Panenský Týnec, zkapacitnění

 • délka: 3,570 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Panenský Týnec
 • předpokládaná realizace: říjen 2010 – březen 2012

Součástí stavby jsou 2 mosty. V prosinci 2005 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době probíhá proces prodloužení platnosti stanoviska EIA. Náklady na stavbu jsou plánovány na 470 milionů korun.

Sulec, obchvat

 • délka: 2,520 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • zahájení: 9. 6. 2008
 • předpokládané zprovoznění: září 2010
 • předpokládaná realizace: duben 2008 – červenec 2010

Součástí stavby jsou 2 mosty. V červnu 2001 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Stavební povolení bylo vydáno v únoru 2008. Kvůli koordinaci s navazující stavbou Chlumčany, zkapacitnění byla ze stavby obchvatu Sulce vypuštěna mimoúrovňová křižovatka Smolnice a zařazena do stavby Chlumčany, zkapacitnění. Náklady jsou plánovány na 701 milionů korun.

Chlumčany, zkapacitnění

 • délka: 4,400 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Smolnice
 • předpokládaná realizace: duben 2010 – březen 2012

V listopadu 2005 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP, které bylo v srpnu 2008 prodlouženo. V květnu 2007 byla dodána dokumentace pro územní rozhodnutí. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v roce 2008. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,253 miliardy korun.

Louny, zkapacitnění

 • délka: 6,868 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Louny-východ, Louny-jih
 • předpokládaná realizace: květen 2010 – prosinec 2011

V prosinci 2003 byl schválen investiční záměr, ovšem na nyní již neplatnou kategorii R 22,5/100. V listopadu 2007 proto byla zadána aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí na kategorii R 25,5/100. Ta ukáže, zda bude nutno žádat o změnu územního rozhodnutí z listopadu 1995. Náklady na stavbu jsou plánovány na 504 milionů korun.

Postoloprty, zkapacitnění

 • délka: 4,850 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Postoloprty
 • předpokládaná realizace: září 2010 – prosinec 2012

V prosinci 2005 bylo na stavbu vydáno kladné stanovisko MŽP. V srpnu 2007 byla dodána dokumentace pro územní rozhodnutí. Náklady na stavbu jsou plánovány na 1,901 miliardy korun,

Postoloprty – MÚK Bitozeves

 • délka: 3,800 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • předpokládaná realizace: červen 2009 – prosinec 2010

Součástí stavby jsou 3 mosty i doprovodná komunikace. V prosinci 2005 bylo na stavbu vydáno kladné stanovisko MŽP. V listopadu 2006 byla dodána dokumentace pro územní rozhodnutí. V únoru 2008 bylo vydáno územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Náklady na stavbu jsou plánovány na 751 milionů korun.

MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany

 • délka: 5,779 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Bitozeves
 • zahájení: 11. 4. 2008
 • předpokládané zprovoznění: červen 2009
 • předpokládaná realizace: duben 2008 – červen 2009

Součástí stavby je i doprovodná komunikace. Územní rozhodnutí bylo vydáno v říjnu 2005, nabylo právní moci v prosinci 2005. Stavební povolení nabylo právní moci v říjnu 2007. Náklady na stavbu jsou plánovány na 811 milionů korun.

MÚK Vysočany

 • délka: 0,500 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Vysočany
 • zahájení: 17. 3. 2008
 • předpokládané zprovoznění: září 2009
 • předpokládaná realizace: březen 2008 – září 2009

Součástí stavby je nadjezd, přeložka silnice I/27 (1,4 km) a doprovodná komunikace. V prosinci 2001 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. V červnu 2005 nabylo právní moci územní rozhodnutí. Vyvlastňovací řízení bylo ukončeno v říjnu 2007. V prosinci 2007 bylo vydáno stavební povolení. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 249 milionů korun.

MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice

 • délka: 9,444 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Lažany, Droužkovice
 • předpokládaná realizace: červen 2009 – prosinec 2011

Součástí stavby je 11 mostů, přeložka silnice II/568 (2,15 km) a doprovodná komunikace. V březnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. Vykoupeno je 85 % plochy pozemků, byly podány návrhy na vyvlastnění. V květnu 2007 byla dodána dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je v roce 2009. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 2,974 miliardy korun.

MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice

 • délka: 6,391 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • MÚK: Spořice, Nové Spořice
 • předpokládaná realizace: 2008 – 2011

Součástí stavby je 9 mostů a přivaděč o délce 0,74 km. V lednu 2004 bylo vydáno kladné stanovisko MŽP. V červnu 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí. Vykoupeno je cca 85 % plochy pozemků, předpokládá se vyvlastňovací řízení. V únoru 2007 byla dodána dokumentace pro stavební povolení. Předpoklad vydání stavebního povolení je v roce 2009. Náklady na výstavbu jsou plánovány na 2,432 miliardy korun.